Πώς να κάνεις μουρικο πλακάκι

Ο αλγόριθμος (αραβική λέξη) είναι ο εξής

  • Ξεκινάς με ένα διαβήτη και ένα χάρακα.
  • Χρησιμοποιώντας το διαβήτη δημιουργείς πρώτα οκταγωνική συμμετρία
  • Μετά την μοιράζεις ακόμη μια φορά και δημιουργείς την τελική δεκαεξαγωνική συμμετρία
  • Περισσότερες λεπτομέρειες όταν βρούμε διαβήτη και χάρακα 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *