Τα στοιχεία ταυτότητας του κομήτη

Πόσο μεγάλος είναι ο κομήτης? Απάντηση: 4 χιλιόμετρα στην μακρυνή του πλευρά. Με αυτή την πληροφορία μπορούμε (καλλιτεχνική αδεία) να … More Τα στοιχεία ταυτότητας του κομήτη