Όπως κάθε καλή επανάσταση και κυρίως οι fabrique en France, έτσι και τα κίτρινα γιλέκα έχουν εξαπλωθεί σ’ όλη την υφήλιο!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *